Monitoring

Prewencja

Zaletą monitoringu płatności jest identyfikacja i kontrola zagrożonych płatności oraz wczesne wykrycie nierzetelnych kontrahentów.

Oszczędność

Korzystając z monitoringu płatności zmniejszasz koszty kontroli finansowej swojej firmy a także koszty wynagrodzenia pracownika, koszty stanowiska pracy, szkoleń itp.

Wizerunek Firmy

Przerzucając monitoring należności na firmę zewnętrzną, unikniesz negatywnych skutków windykacji na wizerunku swojej działalności.

Pieczęć Prewencyjna

Klienci korzystający z usługi monitoringu płatności otrzymują w pakiecie możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej.

Lepsza Płynność Finansowa

Minimalizacja okresu spłaty należności poprawi płynność finansową Twojej firmy , a uwolnione środki umożliwią nowe działania.

Zyskaj Czas

Dzięki usłudze monitoringu, możesz skupić się na generowaniu nowych form przychodu nie martwiąc się o przeterminowane należności.

Wypróbuj Nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer Kontaktowy (wymagane)

Pieczęć prewencyjna

To sprawdzony i tani sposób mobilizowania kontrahentów do terminowego regulowania płatności. Ostrzeżenie na dokumentach sprzedaży informuje, iż w przypadku braku terminowych płatności sprawa zostanie przekazana do windykacji profesjonalnej firmie.

W przypadku nieuregulowania w terminie należności oznaczonej faktury , w zależności od umowy z klientem rozpoczynamy działania w postępowaniu polubownym lub postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.