Windykacja Należności

Postępowanie Polubowne

W ramach windykacji polubownej negocjujemy z dłużnikiem sposób i termin zapłaty długu, prowadzimy do podpisania ugody, a także prowadzimy nadzór nad realizacją warunków w niej zawartych. Nasi negocjatorzy terenowi zdobywają również informacje dotyczące majątku dłużnika, co może okazać się niezwykle przydatne w późniejszych fazach windykacji.

Postępowanie Sądowe

W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania należności lub na życzenie klienta, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Postępowanie sądowe prowadzone jest przez profesjonalnych prawników, którzy dokonują wyboru trybu postępowania i reprezentują klienta przed sądem.

Postępowanie Polubowne Przedegzekucyjne

W ramach naszych działań sporządzony zostaje wniosek egzekucyjny ze wskazaniem składników majątkowych dłużnika podlegających zajęciu. Dokumenty zostają złożone do kancelarii komorniczej. Przebieg procesu egzekucyjnego jest wspomagany i nadzorowany.

Postępowanie po bezskutecznej egzekucji komorniczej

W ramach prowadzonych działań uzyskujmy informacje o faktycznym majątku dłużnika, prowadzonej działalności i kierujemy ponownie przeciwko dłużnikowi wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej lub wysyłamy negocjatora terenowego.

Zleć bezpłatną wycenę

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer Kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Krótki Opis Sprawy

Zaufali nam
EVENT POLSKA
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Janczar S.C.
Orlankowicz Intelligent Solutions
PDR Systems
Togatus Grupa Prawna
Estel
CLS
Tax Imperium