Windykacja Spraw Spornych
Dajemy naszym klientom pełne bezpieczeństwo przyjmując również sprawy w których kwestia zadłużenia nie jest oczywista. Przekazujemy taką sprawę do kancelarii prawnej z którą ściśle współpracujemy. Najlepsi prawnicy udowadniają rację naszego klienta przed sądem, a po otrzymaniu prawomocnego nakazu dyscyplinujemy dłużnika do zapłaty.

Zleć nam swoją sprawę

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer Kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Krótki Opis Sprawy