USTAWA O TRANSAKCJACH HANDLOWYCH – KORZYŚCI DLA WIERZYCIELA

Z początkiem 2016 r. w polskim porządku prawnym zaczęła obowiązywać nowelizacja zmieniająca ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zmiana zainicjowana przez Ministerstwo Gospodarki przynosi wiele korzyści dla wierzyciela, który dochodzi swojej wierzytelności od nierzetelnego dłużnika. Zmiana przepisów ma na celu uświadomienie przedsiębiorców odnośnie opłacalności ściągalności długów, a także…