NAWIĄZKA, OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY A ZADOŚĆUCZYNIENIE

Nawiązka, obowiązek naprawienia szkody a zadośćuczynienie W przypadku skazania oskarżonego za popełnione przestępstwo sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia, w całości lub w części, szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Co warto wiedzieć o tych środkach karnych? Czym się różnią i jakie są podstawy prawne?   Naprawienie szkody Jest środkiem karnym, który…

NAWIĄZKA JAKO ROSZCZENIE REGRESOWE SPRAWCY WYPADKU WOBEC UBEZPIECZYCIELA

Czasami najbardziej surowy wymiar kary dla sprawcy czynu zabronionego będzie miał dla pokrzywdzonego niską wartość. Istotą prawa karnego materialnego, jest w miarę możliwości, jak najpełniejsze uczynienie zadość pokrzywdzonemu danego wypadku. Prawo karne pod względem likwidacji skutków czynu zabronionego, nie tylko karze sprawcę wypadku na podstawie sankcji prawa karnego materialnego. Wymiar kary w niejednej sytuacji jest…