NAWIĄZKA JAKO ROSZCZENIE REGRESOWE SPRAWCY WYPADKU WOBEC UBEZPIECZYCIELA

Czasami najbardziej surowy wymiar kary dla sprawcy czynu zabronionego będzie miał dla pokrzywdzonego niską wartość. Istotą prawa karnego materialnego, jest w miarę możliwości, jak najpełniejsze uczynienie zadość pokrzywdzonemu danego wypadku. Prawo karne pod względem likwidacji skutków czynu zabronionego, nie tylko karze sprawcę wypadku na podstawie sankcji prawa karnego materialnego. Wymiar kary w niejednej sytuacji jest…