NAWIĄZKA, OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY A ZADOŚĆUCZYNIENIE

Nawiązka, obowiązek naprawienia szkody a zadośćuczynienie W przypadku skazania oskarżonego za popełnione przestępstwo sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia, w całości lub w części, szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Co warto wiedzieć o tych środkach karnych? Czym się różnią i jakie są podstawy prawne?   Naprawienie szkody Jest środkiem karnym, który…